Společnost GEDOSTA, s.r.o.

byla založena v roce 1993. Jak již zkrácený název GEDOSTA – generální dodavatel staveb – napovídá,hlavními činnostmi společnosti jsou realizace rodinných domů,občanské a průmyslové stavby,zpevněné komunikace a inženýrské sítě.

Firma GEDOSTA spol. s r.o. je ryze česká společnost bez provázanosti či závislosti na zahraničních partnerech či zdrojích.

Více informací

Naše služby

  • Dodávky staveb v rozsahu určeném zákazníkem
  • Rekonstrukce a půdní vestavby
  • Kompletní realizace komunikací
  • Pokládky zámkové dlažby a chodníkových prvků

Více našich služeb »

Naše projekty

Dlouhodobá spolupráce s osvědčenými projektanty umožňuje společnosti nabízet komplexní služby včetně za- jištění projektové dokumenta- ce, a to buď typové nebo ori- ginální dle specifických pod- mínek na pozemku a dle přání zákazníka. Více naleznete na www.projektydomu.cz